Już wkrótce w tym miejscu pojawi się
całkowicie nowa strona internetowa firmy WAFAO S.A.
- wiodącego dostawcy kompleksowych rozwiązań monitoringu i lokalizacji
opartych o mapy cyfrowe oraz analizę przestrzenną


WAFAO S.A.
tel.: (22) 311 76 76
fax.: (22) 311 76 77
e-mail: wafao@wafao.pl